LUODAAN YHDESSÄ
LUOTTAMUSTA

Image

KONSULTOIVA
JOHTAMISJÄRJESTELMIEN
SERTIFIOINTILAITOS

Olemme tuoneet markkinoille kokonaan
uuden ajattelutavan
sertifiointien toteuttamiseen

Sen lisäksi, että arviointien yhteydessä varmistamme järjestelmien standardienmukaisuuden, etsimme asiakasorganisaation kanssa tuottavuuden esteitä ja kokeneet arvioijamme suunnittelevat korjaustoimenpiteitä yhdessä asiakkaan organisaation kanssa.

Sertifioinnit tähtäävät aina asiakasyrityksen toiminnan parantamiseen, tehdään se sitten konsultoivana tai akkreditoituna.

Konsultoivaa ja joustavaa auditointi- ja sertifiointipalvelua

Image

SERTIFIOINTIAUDITOINTI 1

Sertifiointiauditoinnin ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi etätyönä asiakkaan toimittama johtamisjärjestelmän dokumentaatio. Vaiheen tarkoituksena on arvioida
johtamisjärjestelmän valmiusaste sertifiointiin. Havainnot ja poikkeamat kehitysehdotuksineen dokumentoidaan ja viestitään asiakkaalle.
Image

SERTIFIOINTIAUDITOINTI 2

Varsinainen sertifiointiauditointi suoritetaan asiakkaan tiloissa. Auditoinnin aikana arvioidaan johtamisjärjestelmän standardien vaatimustenmukaisuutta. Auditointi perustuu keskusteluihin, tarkastuksiin ja muihin näyttöihin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Auditoinnin aikana tehdyt havainnot ja mahdolliset poikkeamat sekä kehitysehdotukset kirjataan ja viestitään asiakkaalle sekä liitetään arviointiraporttiin. Mikäli asiakkaan järjestelmä täyttää standardivaatimukset, myönnetään asiakkaalle sertifikaatti.
Image

YLLÄPITO SEURANTA-AUDITOINNEIN

Sertifiointia ylläpidetään seuranta-auditoinnein. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja se edellyttää seuranta-auditointien toteuttamista joustavasti noin 12 kk välein. Seuranta-auditoinnilla varmistetaan, että jatkuvan parantamisen periaatteita toteutetaan ja yrityksen toiminta täyttää standardin vaatimukset jatkuvasti.

SERTIFIOINNIN HYÖDYT

 • Vahvistaa toiminnan laadun parantamista
 • Parantaa kilpailuetua ja kannattavuutta
 • Lisää luottamusta sidosryhmissänne
 • Uusien asiakkaiden saaminen
 • Nykyisten asiakkaiden säilyttäminen
 • Edistää kansainvälistymistä
 • Vahvistaa yrityksenne brändiä
 • Tuo ulkopuolista näkemystä

TOIMIALAT

 • Metallituotteiden valmistus
 • Koneiden ja laitteiden valmistus
 • Sähkölaitokset
 • Pakkausteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Huolto ja korjaamot
 • Muovituotteiden valmistus
 • ja paljon muita

SERTIFIOIMME

mm. seuraavien mukaan:
 • Laatu- ja toimintajärjestelmät ISO 9001
 • Ympäristöjärjestelmät ISO 14001
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät ISO 45001
 • Elintarviketeollisuuden hallintajärjestelmä ISO 22000
 • Tietoturvallisuuden hallinta ISO 27001
 • Hitsauksen laadunhallinta ISO 3834
Image

HALUATTEKO SAADA YRITYKSELLENNE
merkittävää kilpailuetua ja
osoittaa toimintanne
laadun vaatimustenmukaisuuden ja kehittymisen?

VASTAAMME KYSYMYKSIINNE

Global System Certification Oy Ltd

Rantakoivuntie 6, 38600 Pori
Y: 2186621-7

Main Menu